Abbott Laboratories Slovakia

Upozornenie pri opustení

Máte v úmysle opustiť stránky Abbott Slovenská republika a pripojiť sa na medzinárodné stránky spoločnosti Abbott International. Informácie týkajúce sa produktov spoločnosti, ku ktorým máte prístup, sú určené pre potreby obyvateľov danej krajiny, ako je na stránke uvedené a nemusia byť vždy v súlade s regulačnými predpismi v inej krajine. Zámer takéhoto materiálu je len informačný a nie poradenský. Akékoľvek informácie tu poskytnuté musia byť prerokované s vašim lekárom alebo odborným zdravotníckym pracovníkom a nenahradzujú ich rady a odporúčania.

Ak nie ste občan Slovenskej republiky, kontaktujte, prosím, vašu miestnu pobočku alebo pridruženého člena spoločnosti Abbott, od ktorého získate špecifické informácie pre krajinu, ktorej ste občanom.

[ Späť ] [ Opustiť ]