Pre médiá

Údaje ukazujú, že nový kombinačný test Antigen-Antibody Combo Test môže byť využiteľný pre hromadné vyšetrenie osôb

Podľa výsledkov výskumov prezentovaných spoločne univerzitou Johns Hopkins, spoločnosťou Abbott a ďalšími na 16. konferencii Conference on Retroviruses and opportunistic Infections (CROI), nový kombinačný test HIV antigén-protilátka, už dlhšie používaný v Európe, môže byť užitočný pri hromadnom vyšetrení na identifikáciu jedincov s akútnou infekciou HIV, ktorí by neboli zachytení pri tradičnom teste na HIV protilátky.

"Osoby s počiatočnou HIV infekciou, u ktorých sa ešte nevytvorili HIV protilátky, sú hlavnou príčinou globálnej HIV epidémie", hovorí John Hackett, Ph.D., z programu Abbott Global HIV Surveillance. "Súčasná metóda detekcie akútnej infekcie je drahá a náročná na prácu, testovanie nukleovej kyseliny (NAAT). Kombinačný test predstavuje spoľahlivú a finančne výhodnú alternatívu s dôležitými prínosmi pre stratégiu prevencie HIV ".

Viac informácií v priloženej tlačovej správe (PDF, 43 kB).