Pre médiá

Spoločnosti Abbott a Enanta začínajú fazu1 klinického skúšania ABT-450 - proteázového inhibítora pre liečbu hepatitídy C

Spoločnosti Abbott a enantém Pharmaceuticals oznámili, že začínajú spoluprácu v oblasti výskumu liečby hepatitídy C (HCV) a to realizáciou prvej štúdie vykonávanej na človeku, ktorej cieľom je vyhodnotenie ABT-450, orálneho inhibítora proteázy na liečbu chronickej HCV. Cieľom štúdie je hodnotenie bezpečnosti, tolerancie a farmakokinetiky.

ABT-450 bol objavený v rámci medzinárodnej spolupráce spoločností Abbott a Enanta v oblasti hľadania, rozvoja a komercializácie inhibítorov proteázy na liečbu HCV.

"Hepatitída C je vážny celosvetový zdravotnícky problém, pretože v súčasnosti je nakazených 170 miliónov ľudí a to šiestimi rôznymi genotypypmi HCV," povedal John M. Leonard, MD, viceprezident Global Pharmaceutical Research and Development, Abbott. "Ako svetová jednotka vo vývoji antivírusovej liečby a diagnostiky, prináša Abbott do tejto spolupráce v boji proti HCV niekoľko desaťročí skúseností s antivírusovými preparátmi, najmä s inhibítormi proteázy."

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).