Pre médiá

Spoločnosť Abbott zverejnila na výročnom zasadnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie údaje o niekoľkých prípravkoch, ktoré sú predmetom výskumu liečby rakoviny

Vedeckí pracovníci spoločnosti Abbott a nezávislí výskumníci prezentovali na tohtoročnom výročnom zasadnutí Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu (American Society of Clinical Oncology - ASCO), ktoré sa konalo v dňoch 4. až 8. júna 2010 v Chicagu, najnovšie údaje z klinických štúdií štyroch zlúčenín, ktoré sú v súčasnosti predmetom výskumu liečby rakoviny.

Prezentácia sa týkala inhibítorov VEGFR a PDGFR, PARP a BCL-2 a humanizovanej monoklonálnej protilátky zameranej proti CS1. Portfólio protinádorových látok spoločnosti Abbott v súčasnosti zahŕňa deväť nových molekúl cielených proti viac ako 15 rôznym typom rakoviny a nádorov.Abstrakty zo zasadnutia možno stiahnuť na adrese www.asco.org.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 46 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.