Pre médiá

Spoločnosť Abbott získa nový biologický liek na liečbu chronickej bolesti

Anti-NGF látka rozšíri sortiment spoločnosti v odbore preparátov na liečbu bolesti v ranom štádiu. Spoločnosť Abbott oznámila, že dospela k definitívnej dohode o získaní globálnych práv na PG110, plne humánnu protilátku k nervovému rastovému faktoru (Nerve Growth Factor - NGF) spoločnosti PanGenetics BV.

Tým si rozšíri svoje portfólio v odbore liečby bolesti a zvýši svoju kompetenciu v odbore biologických preparátov. PG110 je nový biologický liek, ktorý je v súčasnosti testovaný v klinickom skúšaní fáze 1, ktoré sa sústreďuje na použitie NGF v liečbe chronickej bolesti.

NGF sa uvoľňuje v miestach poškodenia tkaniva a zápalového procesu a zohráva významnú úlohu pri prenose bolestivých signálov do centrálneho nervového systému.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 46 kB).

Informácie o Abbott
Abbottje svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie,ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predajfarmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkovzdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta.Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott súdostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.