Pre médiá

Spoločnosť Abbott vyhlásila 347. štvrťročnú dividendu v nepretržitom slede

Dozorná rada spoločnosti Abbott vyhlásila štvrťročnú dividendu vo výške 44 centov USD za akciu.

Znamená to, že spoločnosť Abbott vypláca v nepretržitom slede 347. štvrťročnú dividendu od roku 1924. Výplata dividend bude uskutočnená 15. novembra 2010 akcionárom registrovaným k 15. októbru 2010 po ukončení obchodovania.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 27 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva takmer 90 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.sk a www.abbott.com.