Pre médiá

Spoločnosť Abbott predstavuje molekulárne testy na detekciu infekcie HPV v reálnom čase

Klinici v Európe budú mať k dispozícii novú zbraň v boji proti rakovine krčka maternice - spoločnosť Abbott totiž predstavuje diagnostický test na prítomnosť ľudského papillomaviru (HPV), založený na reakcii polymerázového reťazca (PCR) v reálnom čase (Abbott RealTime High Risk HPV assay).

Test je označený značkou CE a môže identifikovať pacientov infikovaných špecifickými genotypmi vírusov, o ktorých je známe, že predstavujú najväčšie riziko progresie karcinómu krčka maternice.

Na rozdiel od ostatných testov na HPV, test HPV spoločnosti Abbott vykonávaný v reálnom čase (RealTime High Risk HPV assay) detekuje 14 najrizikovejších genotypov HPV a zároveň môže identifikovať ženy infikované genotypmi HPV 16 a HPV 18, ktoré sú zodpovedné za viac ako 70 percent prípadov karcinómu krčka maternice. Pomocou tohto testu je možné rýchlo identifikovať pacientky infikované HPV s rizikom vzniku rakoviny krčka maternice kombináciou dvoch diagnostických metód v jednom teste – screeningu HPV u vysoko rizikových pacientov a genetickou typizáciou vírusov.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 27 kB)