Pre médiá

Spoločnosť Abbott oznamuje pozitívne údaje o novej technológii biologicky absorbovateľného stentu a iniciuje usporiadanie veľkej medzinárodnej štúdie

Nová štúdia ABSORBA EXTEND sleduje parametre úplne nového biologicky absorbovateľného zdravotníckeho prostriedku na približne 1000 pacientoch.

Spoločnosť Abbott prezentovala trojročné údaje prvých 30 pacientov zhromaždené v prvej fáze klinickej štúdie ABSORBA, keď sa sledovali funkcie biologicky absorbovateľného stentu uvoľňujúceho liečivo. Tento stent úspešne liečil ochorenia koronárnych tepien a vstrebal sa do stien liečených tepien. U pacientov v prvej fáze štúdie ABSORBA nedošlo k trombóze (krvnej zrazenine) stentu v období do troch rokov a neobjavili sa žiadne nové závažné nepriaznivé srdcové príhody v období od šiestich mesiacov do troch rokov (3,6% po troch rokoch). Tieto výsledky boli prednesené na kongrese American Heart Association, 2009.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 59 kB).


Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.