Pre médiá

Spoločnosť Abbott oznamuje odhad výnosu na akciu po rok 2009

Očakáva sa opäť dvojciferný rast výnosu na jednu akciu. Spoločnosť Abbott oznámila celoročný výnos na jednu akciu, s výnimkou špecifikovaných položiek, pre rok 2009 a potvrdila skôr uverejnený odhad výnosu na jednu akciu pre rok 2008 v rozmedzí $3.31 až $3.33.

Pre rok 2009 spoločnosť Abbott očakáva výnos na jednu akciu $3.65 až $3.70 podľa Všeobecne prijatých účtovných zásad (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) i podľa účtovných princípov nezaložených na GAAP. Stred odhadu pre rok 2009 odráža dvojciferný nárast oproti stredu odhadu výnosu na jednu akciu na rok 2008.

Výhľad spoločnosti Abbott na rok 2009 zahrňuje i oznámenú akvizíciu Avanced Medical Optics (AMO). Spoločnosť Abbott očakáva, že transakcia AMO nebude mať vplyv na pokračujúci výnos na jednu akciu v roku 2009, v roku 2010 potom bude znamenať nárast, obe pred jednorazovými transakčnými nákladmi, ktoré budú oznámené neskôr.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).