Pre médiá

Spoločnosť Abbott oznamuje dvojciferný nárast v predaji a príjmoch za štvrtý štvrťrok. Potvrdzuje dobré vyhliadky na zisky v roku 2009.

Abbott ohlásil hospodárske výsledky za 4. štvrťrok dosiahnuté ku dňu 31. decembra 2008. Predaje celosvetovo vzrástli o 10,1% a upravený zisk na jednu akciu (EPS *) vzrástol o 14,0% (GAAP ** ESP o 27,3%)

  • V roku 2008 bol dosiahnutý dvojciferný nárast predaja vo všetkých hlavných globálnych oblastiach obchodu
  • V roku 2008 bolo získaných 9 nových dôležitých regulačných schválení
  • Potvrdzuje sa tak dvojciferný nárast zisku na jednu akciu pre rok 2009

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 282 kB).

* Earnings-Per-Share
** Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)