Pre médiá

Spoločnosť Abbott oznámila 10-percentné zvýšenie štvrťročných dividend

Spoločnosť Abbott vyhlásila 345. štvrťročnú dividendu v nepretržitom slede. Dozorná rada spoločnosti Abbott zvýšila štvrťročné dividendy o 10 % na 44 cententov za akciu.

Je to 38. rok v nepretržitom slede, kedy spoločnosť Abbott zvýšila zálohovú dividendu a 345. nepretržitú štvrťročnú dividendu od roku 1924. Výplata dividend bude uskutočnená 15. mája 2010 akcionárom registrovaným k 15. aprílu 2010 po uzatvorení obchodovania.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 27 kB).

Informácie o Abbott
Abbottje svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie,ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predajfarmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkovzdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta.Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott súdostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.