Pre médiá

Spoločnosť Abbott otvára novú továreň na výrobu detskej výživy v Singapure

Najväčšia továreň spoločnosti na výrobu detskej výživy bude každoročne zásobovať až 1 milión ázijských dojčiat a batoliat. Oznámenie zmluvy na otvorenie nového centra vedeckého výskumu a vývoja výživy

Spoločnosť Abbott otvorila v Singapure svoj najväčší závod na výrobu detskej výživy a vyhovel tak stúpajúcemu dopytu v regióne po svojich produktoch detskej výživy, vrátane produktu Similac ®. Každý rok továreň zabezpečí detskú výživu pre 1 milión ázijských dojčiat a batoliat. Tento závod predstavuje narastajúci záväzok spoločnosti v danom regióne a je najväčšou individuálnou investíciou v Ázii a najväčšou investíciou do výroby výživy vo výške 300 miliónov USD (tj.450 miliónov singapurských dolárov).

Okrem toho oznámil Abbott uzatvorenie zmluvy o otvorení nového centra pre vedecký výskum a vývoj v Singapure, v ktorom sa vedeckí pracovníci budú zameriavať na klinické skúšky nutričných produktov a ich vývoj, prispôsobené diétnym požiadavkám ázijskej populácie. Toto vynikajúce stredisko dopĺňa nové zariadenia pre farmaceutický výskum a vývoj, ktoré Abbott otvoril minulý mesiac taktiež v Singapure.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 34 kB).