Pre médiá

Spoločnosť Abbott otvára nové farmaceutické výskumné laboratórium v Singapure

Spoločnosť Abbott ohlásila otvorenie nového laboratória pre farmaceutický analytický výskum v Singapure, vo výskumnom parku Biopolis. Toto nové laboratórium je prvé zariadenie spoločnosti Abbott pre farmaceutický výskum a vývoj v juhovýchodnej Ázii.

Budú sa tu vykonávať štúdie stability, vrátane štúdií účinných farmaceutických látok a nových foriem liekov tak, aby boli splnené globálne regulačné požiadavky kladené na nové farmaká. Práce vykonávané týmto laboratóriom umožnia spoločnosti Abbott urýchliť vývoj nových liekov a potenciálne umožnia rýchlejšie dostávať k pacientom nové lieky v oblasti neurológie a zhubného bujnenia. Otvorenie laboratória bolo oznámené pri príležitosti dedikačnej slávnosti.

"Abbott v poslednom desaťročí neustále zvyšoval svoje investície do výskumu a vývoja a výsledok je veľmi sľubný," povedal John M. Leonard, MD, prvý viceprezident divízie Pharmaceuticals, Research and Development, Abbott. "Využiť potenciál rastu pipeline spoločnosti Abbott vyžaduje skutočne globálnu organizáciu výskumu a vývoja. Vedecké talenty, ktoré sú v Singapure k dispozícii, boli logickým predpokladom pre rozhodnutie rozšíriť podnikanie spoločnosti Abbott v tejto oblasti."

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 29 kB).