Pre médiá

Spoločnosť Abbott dostala vyjadrenie FDA CLIA na používanie ďalších piatich patrón pre ručný analyzátor krvi i-STAT

Posledné vyjadrenie sa týka patrón 6+, E3+, EC4+, kreatinín a glukóza. Spoločnosť Abbott ohlásila, že Úrad pre kontrolu potravín a liekov (US Food and Drug Administration, FDA) udelil štatút podľa Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (Clia) na ďalších päť testovacích patrón používaných v ručnom analyzátore krvi i-STAT.

Patróny E3+, EC4+ a 6+ pomáhajú klinickým pracovníkom počas niekoľkých minút posúdiť metabolický stav pacienta. Patróna na glukózu rýchlo stanovuje hladinu glukózy v krvi pacienta. Kreatinín je mierou a indikátorom funkcie obličiek pacienta a test sa môže vykonať priamo pri pacientovom lôžku. Týchto päť patrón je súčasťou systému CHEM8+, od ktorého posúdenia FDA upustila v roku 2007. Kazeta CHEM8+ umožňuje klinickým pracovníkom vykonať základné chemické vyšetrenie spolu so stanovením hemoglobínu a hematokritu. Udelený štatút umožňuje širšie používanie týchto testov aj mimo nemocnice, napríklad v ordinácii lekára alebo v ambulancii.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).