Pre médiá

Spoločnosť Abbott dostala povolenie od FDA pre nový Hematologický prístroj CELL-dyn ® Emerald ™

CELL-dyn Emerald je určený pre malé až stredne veľké laboratóriá k rýchlemu a spoľahlivému získavaniu hematologických výsledkov. Spoločnosť Abbott získala povolenie od FDA podľa odseku 510(k) na nový kompaktný Hematologický prístroj CELL-dyn Emerald™. CELL-dyn Emerald rozšíri hematologické portfólio spoločnosti o ponuku vysoko výkonného a dostupného zariadenia pre malé a stredne veľké laboratóriá.

Malé a stredne veľké nemocničné laboratóriá usilujú o vyššiu efektivitu a produktivitu, ale ich priestorové možnosti sa nezväčšujú, a preto malá touch screen technológia Emerald, softvér a spoľahlivosť ponúkajú ľahko použiteľný, kompaktný stolný prístroj na stanovenie kompletného krvného obrazu, čo je vyšetrenie, ktoré rutinne požadujú lekári na posúdenie zdravotného stavu pacientov a pre skríning niektorých porúch, napr. anémie alebo infekcie.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).