Pre médiá

Spoločnosť Abbott dokončila akvizíciu spoločnosti Piramal Healthcare Solutions a stáva sa tak vedúcou farmaceutickou spoločnosťou v Indii

Uskutočnená transakcia posunula Abbott na vedúcu pozíciu v Indii s očakávaným predajom presahujúcim 2,5 miliardy USD do roku 2020.

Spoločnosť Abbott dokončila akvizíciu spoločnosti Piramal Healthcare Solutions, čím sa vyšvihla na vedúcu priečku na indickom farmaceutickom trhu, čo prispelo k ďalšiemu urýchleniu rastu spoločnosti na novo sa rozvíjajúcich trhoch. V priebehu minulej dekády si spoločnosť Abbott vybudovala pevné postavenie na novo vznikajúcich trhoch, kde je v súčasnosti generovaných viac ako 20 % celkového predaja spoločnosti.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.sk a www.abbott.com.