Pre médiá

Pacienti majú možnosť vrátiť nespotrebované balenia lieku Reductil do tej lekárne, v ktorej si liek zakúpili, najneskôr do 12. marca 2010

Lekáreň príjme celé alebo nespotrebované balenie lieku Reductil a vyplatí pacientovi kompenzáciu vo výške súčastnej predajnej ceny lieku v lekarni.

Podmienky na vyplatenie kompenzácie:
  • vrátenie celého alebo už otvoreného balenia v originálnej krabičke (Abbott)
  • vrátenie do lekárne, v ktorej bol liek vydaný/zakúpený;
  • odovzdávaný liek nesmie byť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale lieku (exp.)
Predloženie pokladničného bloku nie je pomienkou vyplatenia kompenzácie.