Pre médiá

EMA naďalej preveruje pomer risk/benefit u prípravkov obsahujúcich sibutramín

V mesiaci apríl boli spoločnosťou Abbott odoslané všetky vyžiadané podklady pre liek Meridia (sibutramín) na EMA. Teraz je potrebné vyčkať na zhodnotenie pomeru risk/benefit a na konečný výsledok.

V súčasnosti nemožno odhadnúť dobu, ktorá bude potrebná na toto hodnotenie.