Pre médiá

Charitatívne dary zamestnancov spoločnosti Abbott dosahujú nové rekordy čo do účasti zamestnancov i celkových venovaných súm

Traja zo štyroch zamestnancov spoločnosti Abbott prispievajú na charitatívne účely – je to dvakrát viac než je bežné u iných spoločností. V roku 2008 dosiahli dary zamestnancov spoločnosti Abbott v Spojených štátoch nové rekordy – ako v počte zapojených zamestnancov, tak aj vo výške vybranej sumy, a to aj napriek ťažkej ekonomickej situácii.

Takmer traja z každých štyroch zamestnancov spoločnosti Abbott (74 percent) sa zapojili do darovacieho programu zamestnancov spoločnosti, čo je nárast oproti roku 2007, kedy sa zúčastnilo tohto programu 65 percent zamestnancov.

Zamestnanci spoločnosti Abbott prispeli v roku 2008 sumou vyššou ako 12,6 miliónov USD neziskovým organizáciám a tým prekročili celkovú sumu 12,3 miliónov USD, ktorú vybrali v roku 2007. V tejto sume sú zahrnuté dary vybrané prostredníctvom výročnej charitatívnej kampane, ďalej dary poskytované zamestnancovi v priebehu celého roka a zahŕňa aj dary z Fondu Abbott, čo je filantropická nadácia spoločnosti Abbott.

Podľa údajov JK Group, organizácia, ktorá pomáha s organizovaním charitatívnych programov spoločnosti Abbott a mnohým ďalším spoločnostiam, je účasť zamestnancov spoločnosti Abbott na programe takéhoto zamerania dvakrát vyššia než je bežné u podobných dobročinných kampaní v iných spoločnostiach, ktorých sa obvykle zúčastní 30–40 percent zamestnancov.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).