Pre médiá

Až u tretiny pacientov sa zistí chronické ochorenie obličiek neskoro

Až pri tretine pacientov sa chronické ochorenie obličiek zistí, až keď im obličky zlyhajú a oni sa nezaobídu bez dialýzy. Svetový deň obličiek 12. marec preto upiera pozornosť na choroby obličiek, ich včasné zachytenie, prevenciu a liečbu.

Predseda Českej nadácie pre choroby obličiek profesor Vladimír Tesař si myslí, že asi päť percent obyvateľov Česka má významne zníženú filtračnú funkciu obličiek, najčastejšie v dôsledku cukrovky, vysokého tlaku alebo poruchy prekrvenia obličiek. Títo ľudia sú viac ohrození infarktom a mŕtvicou a tiež zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje liečbu dialýzou alebo transplantáciu. Väčšina pacientov s chronickým ochorením obličiek sa zlyhania ani nedožije, pretože zomierajú predčasne na choroby srdca a ciev.

Dialýzou alebo transplantáciou sa lieči menej ako desatina percenta obyvateľstva, náklady na túto liečbu však predstavujú niekoľko percent celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť. So starnutím populácie a pribúdaním ľudí s cukrovkou budú náklady na dialýzu ďalej stúpať.

Na chronické zlyhanie obličiek poukazuje prítomnosť bielkovín v moči a zvýšená hladina kreatinínu v krvi, z ktorých sa dá vypočítať filtračná funkcia obličiek. Odhaliť chronické ochorenie obličiek týmto vyšetrením včas je jednoduché, napriek tomu u väčšiny pacientov zostáva choroba neodhalené.

Screening by sa mal sústrediť na chorých s vysokým rizikom chronického ochorenia obličiek, čo sú ľudia s cukrovkou a vysokým krvným tlakom, obézni, fajčiari, ľudia nad 50 rokov a členovia rodín, kde sa už zlyhanie obličiek vyskytlo.

U pacientov s chronickým ochorením obličiek možno zlyhaniu obličiek predísť, keď sa im podarí znížiť krvný tlak, užívajú liek na obmedzenie úniku bielkovín močom, kontroluje sa im hladina krvného cukru a tuku, zbavia sa prebytočných kilogramov a prestanú fajčiť.

Zdroj: ČTK