Pre médiá

Ako stanoviť laboratórne diagnózy reumatoidnej artritídy

Charakteristickým znakom autoimunitných ochorení, medzi ktoré reumatoidná artritída (RA) patrí, je tvorba tzv. autoprotilátok. Tie produkuje chybne fungujúci imunitný systém, ktorý sa obráti proti štruktúram vlastného tela, čím ich poškodzuje. Stanovenie autoprotilátok hrá zásadnú úlohu v diagnostike RA.

Medzi najznámejšie autoprotilátky patrí reumatoidný faktor (RF). Jeho prítomnosť je jedným z hlavných kritérií používaných na stanovenie diagnózy RA, hoci nie je pre RA úplne špecifický a jeho výskyt bol dokázaný aj u iných zápalových ochorení.

Pre laboratórnu diagnostiku RA sa preto v poslednej dobe javí ako vhodnejšie stanovenie tzv. protilátok proti cyklickým citrulinovaným peptidom (anti-CCP). Tieto autoprotilátky sú pre RA vysoko špecifické a bývajú prítomné už vo veľmi skorých štádiách choroby, keď pacient často ešte nepociťuje klinické príznaky typické pre RA. To je dôležité najmä pre včasnú liečbu RA, pretože priebeh ochorenia je najlepšie ovplyvniteľný na jeho začiatku.

Vyššie uvedené laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú v klinických laboratóriách z krvných vzoriek, väčšinou na automatických analyzátoroch, ktoré umožňujú rýchle vyšetrenie. Výsledky takýchto testov sú analyzátormi vydávané do 1 hodiny od vloženia spracovanej vzorky krvi.

Laboratórne výsledky potom hodnotí odborník – reumatolog spoločne s klinickým stavom pacienta.

Laboratórny automatický analyzátor Abbott ARCHITECT ci8200
Laboratórny automatický analyzátor Abbott ARCHITECT ci8200, ako príkladmodernej laboratórnej technológie slúžiacej k včasnej diagnostike RA.