Pre médiá

Abbott pripravil pre osoby s Crohnovou chorobou na webe novú sériu informácií ako Podcast Series

Crohn's casts ponúkajú názory odborníkov na Crohnovu chorobu aj skúsenosti ľudí, ktorí s touto chorobou žijú. Ako súčasť svojho trvalého záväzku voči ľuďom s Crohnovou chorobou, zverejňuje Abbott sériu informácií a rozhovorov, ktoré sa zaoberajú otázkami dôležitými pre ľudí postihnutých Crohnovou chorobou na webovej adrese CrohnsCasts.com (v anglickom jazyku).

www.CrohnsOnline.comTáto séria informácií uvádza názory a rady špičkových odborníkov na Crohnovu chorobu v oblasti diéty a výživy, emocionálneho dopadu  na psychiku a jeho vplyv na vzťahy medzi ľuďmi. Každý diel série Crohn's Cast obsahuje aj bezprostredné oznámenie osôb, ktoré s Crohnovou chorobou žijú.

Crohnova choroba je vážne, chronické ochorenia zažívacieho traktu, ktoré podľa odhadov postihuje asi pol milióna Američanov. Pacienti s Crohnovou chorobou trpia silnými bolesťami brucha a častou úpornou hnačkou. Ochorenie sa najčastejšie objavuje medzi 15. a 35. rokom života a Crohnova choroba nemá vplyv iba na fyzické zdravie človeka, ale silne ovplyvňuje jeho životný štýl a psychickú pohodu. Viac informácií nájdete na adrese www.CrohnsOnline.com.

Informácie o 'Crohn's casts: Speaking from the Gut'
Táto séria obsahuje šesť dielov a zameriava sa na kľúčové problémy ľudí žijúcich s Crohnovou chorobou: diéta a výživa, dopad na psychiku a dopad na medziľudské vzťahy. Na adrese http://www.CrohnsCasts.com si môžete stiahnuť alebo prehrať každý diel.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe. (PDF, 181 kB)