Abbott Laboratories Slovakia

O spoločnosti

Sme spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti zdravotnej starostlivosti, zameraná na výskum a vývoj nových liekov, nových technológií a nových spôsobov ochrany zdravia. Naše produkty predstavujú široký rozsah starostlivosti, od výživových produktov a laboratórnych diagnostík cez zdravotnícke prostriedky až ku liekom. Rozsiahle portfólio produktov spoločnosti Abbott sprevádza celý ľudský život – riešime dôležité zdravotnícke potreby od detstva až po zrelý vek človeka.

Počas našej viac ako 120-ročnej histórie, smerovali vždy zamestnanci spoločnosti Abbott k jedinému a stálemu cieľu: rozvíjať lekársku vedu s cieľom pomáhať ľuďom k zdravšiemu spôsobu života. To je súčasť nášho dedičstva, ktoré nás stále v našom poslaní ženie vpred. V dnešnej dobe spája všetkých 90 000 zamestnancov spoločnosti Abbott po celom svete jedna snaha, „premieňať vedu na starostlivosť“. Toto je záväzok zameraný na to najdôležitejšie, o čo predovšetkým ide: život a jeho možnosti v časoch, keď sa cítime najlepšie.

Abbott má predajné, výrobné, výskumné a vývojové ako aj distribučné podniky a zariadenia po celom svete, vždy čo najbližšie k svojim zákazníkom a ich potrebám. Sme uznávaní pre svoj celosvetový dosah a našu schopnosť slúžiť svojim zákazníkom po celom svete.

Spoločnosť Abbott je hrdá na to, že je tiež uznávaná ako dobré miesto pre prácu, pretože sa usiluje o to, aby sme poskytli svojim zamestnancom prostredie, ktoré im pomáha k úspechu. Dostali sme už mnohé miestne, národné a medzinárodné vyznamenania za našu snahu vytvoriť skvelé pracovné prostredie. Naše programy siahajú od ocenených výhod v odbornej zdravotnej starostlivosti po množstvo praktických wellness služieb, ako aj dlhodobých výhod pre našich zamestnancov v dôchodkovom veku.

Naše záväzky na zlepšenie života siahajú až k humanitárnym záležitostiam. Uvedomujeme si, že ako jeden z vedúcich poskytovateľov moderných prostriedkov zdravotnej starostlivosti máme jedinečnú príležitosť a zodpovednosť zabezpečiť, aby všetci ľudia mali k takýmto prostriedkom prístup – a to tak chudobní a neprivilegovaní, ako aj obete prírodných katastrof. Sme rozhodnutí túto svoju úlohu splniť prostredníctvom rozmanitých kreatívnych sociálnych programov. Daný sľub spoločnosti Abbott tkvie v spôsobilostiach, ktoré prináša naša práca v prospech zdravia a života ľudí.

Slovenská pobočka

spoločnosti Abbott Laboratories s.r.o. bola založená v roku 1996 a v súčasnej dobe zamestnáva približne 130 pracovníkov v oddeleniach predaja, marketingu a administratívy.

Vo februári 2005 Abbott Laboratories, s.r.o. prešiel auditom konzultačnej firmy Olivier Wight a získal certifikáciu Class A. Je to najvyššie medzinárodne uznávané ohodnotenie úrovne a efektívnosti riadiacich procesov, ktoré sa priamo premietajú do kvality poskytovaných služieb.