Novinky a aktuality

Výsledky štúdie PROSPECT spoločnosti Abbott poskytujú nový pohľad na úlohu nechráneného plaku pri ochorení koronárnych tepien

Spoločnosť Abbott oznámila prvé výsledky z prelomovej klinickej štúdie PROSPECT (Providing Regional Observations to Study predictors of Events in the Coronary Tree).

PROSPECT je prvá prospektívna štúdia, ktorá hodnotí úlohu nestabilného sklerotického plaku pri náhlych srdcových príhodách a prirodzenej progresii ochorenia koronárnych tepien. Výsledky prezentoval profesor Gregg W. Stone, Medical Center, Columbia University na výročnom zasadnutí klinickej sekcie Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2009.

Ďalšie informácie v originálnej tlačovej správe (PDF, 33 kB).

Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických preparátov a lekárskych výrobkov, vrátane nutričných výrobkov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.czwww.abbott.com.