Novinky a aktuality

Vďaka spoločnosti Abbott môžu lekári z celého sveta sledovať živé internetové vysielanie z medzinárodného sympózia pri príležitosti Svetového dňa obličiek.

Už po šiesty krát sa uskutoční Svetový deň obličiek www.worldkidneyday.org, ktorého cieľom je upozorniť odborníkov i laikov na závažnosť ochorenia obličiek, jeho prevenciu, možnosti včasnej diagnostiky a liečby.

Pretože poruchy funkcie obličiek úzko súvisia s chorobami srdca, tohtoročnou hlavnou témou svetového dňa je vzájomný vzťah ochorenia obličiek a srdca, na čo upozorňuje aj motto: Starajte sa o svoje obličky, zachráňte svoje srdce (Protect your kidneys, save your heart).

Svetový deň obličiek sa tradične koná druhý štvrtok v marci, tento rok pripadá na 10. 3. 2011. Vyhlasujú ho Medzinárodná nefrologická spoločnosť (ISN) a Medzinárodná federácia nadácií pre ochorenia obličiek (IFKF).

Spoločnosť Abbott, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou diagnostických testov a metód, liečivých a nutričných prípravkov určených k starostlivosti o pacientov s ochorením obličiek, sa rozhodla podporiť Svetový deň obličiek tým, že odborníkom z celého sveta sprístupní medzinárodné vedecké sympózium. To sa uskutoční 11.3.2011 v Madride a pod názvom Nenechajte svoje obličky zničiť vaše srdce bude venované epidemiológii kardio – renálneho syndrómu, možnostiam včasnej diagnostiky a liečebného a nutričného ovplyvnenia. Vďaka spoločnosti Abbott môžu tento zaujímavý program prostredníctvom živého internetového vysielania sledovať lekári z rôznych krajín.

Registrácia k účasti na internetovom vysielaní

K účasti na internetovom vysielaní je potrebné sa zaregistrovať, a to najneskôr do štvrtka 10.3.2011 do 15.00 hod. Záujemca pošle svoje meno a informáciu o pracovnom zaradení a o krajine pobytu na adresu WKD2011@facilitate-uk.com, z ktorej následne obdrží návod na pripojenie k internetovému vysielaniu, ktoré bude zahájené 11.3.2011 o 16:00 hod.

Bližšie informácie o živom internetovom vysielaní a podrobný program madridského sympózia, na ktorom vystúpia experti z niekoľkých európskych krajín, Spojených štátov a Kanady, nájdete tu (PDF, 283 kB).

Abbott a ochorenie obličiek

  • Spoločnosť Abbott pomáha pacientom s ochorením obličiek v desiatkach krajín celého sveta a zameriava sa pritom na tieto oblasti:
  • rozvíja nové diagnostické metódy, ktoré pomáhajú lekárom pri voľbe správnej liečby pacientov s ochorením obličiek a cukrovkou,
  • zaoberá sa vývojom a výrobou prípravkov určených na liečbu sekundárnej hyperparatyreózy, čo je jedna z najčastejších komplikácií chronického ochorenia obličiek,
  • vyvíja a vyrába prípravky na znižovanie krvného tlaku, jedného z kľúčových rizikových faktorov vzniku a rozvoja chronického ochorenia obličiek,
  • zameriava sa na vývoj nutričných prípravkov, ktoré sú svojím obsahom špeciálne prispôsobené potrebám pacientov s chronickým ochorením obličiek.

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva takmer 90 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.sk a www.abbott.com.