Novinky a aktuality

V štúdii COMPARE iniciovanej výskumníkmi preukazuje stent XIENCE V ® spoločnosti Abbott v porovnaní so stentom TAXUS ® Liberte významne nižšiu mieru závažných srdcových príhod a trombózy stentu

Nezávislá štúdia zahŕňajúca 1800 pacientov potvrdzuje vynikajúce parametre stentu XIENCE V v porovnaní so stentom TAXUS Liberte.

Údaje získané v štúdii COMPARE preukazujú, že systém koronárneho stentu XIENCE V ® uvoľňujúceho everolimus, jednotka spoločnosti Abbott na trhu stentov, poskytuje v porovnaní so systémom koronárneho stentu TAXUS ® Liberte uvoľňujúceho Paclitaxel (TAXUS) významne lepšie výsledky v kľúčových ukazovateľoch bezpečnosti a účinnosti. Po jednom roku vykázal stent XIENCE V významne nižší výskyt vážnych nepriaznivých srdcových príhod v porovnaní so stentom TAXUS (6,2% XIENCE V vs. 9,1% TAXUS, p = 0,023) v primárnom sledovanom ukazovateli, čo je súbor nepriaznivých príhod zložený z úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu a revaskularizácie cieľovej cievy. Okrem toho vykázal stent XIENCE V významne nižšiu mieru trombózy stentu v porovnaní so stentom TAXUS (0,7% XIENCE V vs. 2,6% TAXUS, p = 0,002), výrazne nižšiu mieru revaskularizácie cieľovej cievy (2,4% XIENCE V vs . 6,0% TAXUS, p = 0,0001) a významne nižšiu mieru revaskularizácie cieľovej lézie (1,7% XIENCE V vs. 4,8% TAXUS, p = 0,0002).

Ďalšie informácie v originálnej tlačovej správe (PDF, 33 kB).

Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických preparátov a lekárskych výrobkov, vrátane nutričných výrobkov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.czwww.abbott.com.