Novinky a aktuality

Stenty XIENCE PRIME ™ a XIENCE V ® spoločnosti Abbott sú v Európe povolené na liečbu pacientov s diabetes

Získanie známky CE pre ďalšie indikácie legalizuje použitie stentov uvoľňujúcich liečivo na liečbu pacientov s vysokým rizikom a pacientov s komplikáciami.

Spoločnosť Abbott oznámila, že koronárne stenty uvoľňujúce liečivo everolimus, systém XIENCE PRIME a systém XIENCE V, dostali známku CE na liečbu pacientov s diabetes. Získanie týchto nových indikácií v štátoch Európskej únie legalizuje použitie stentov na liečbu pacientov s diabetes. Ochorenie koronárnych tepien je jednou z najbežnejších kardiovaskulárnych komplikácií diabetes a je hlavnou príčinou úmrtí dospelých diabetikov v Európe.

Viac informácií v originálnej tlačovej správe (PDF, 34 kB).

Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických preparátov a lekárskych výrobkov, vrátane nutričných výrobkov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.czwww.abbott.com.