Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott vyhlásila 344. dividendu v nepretržitom slede

Rada riaditeľov spoločnosti Abbott vyhlásila štvrťročnú dividendu 40 centov na akciu. Znamená to, že bude vyplatená 344. štvrťročná dividenda v nepretržitom slede od roku 1924.


Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 27 kB).

Informácie o Abbott
Abbottje svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie,ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predajfarmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkovzdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta.Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott súdostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.