Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott je už šesť po sebe nasledujúcich rokov zahrnutá do zoznamu Dow Jones Sustainability Index, čo možno považovať za uznanie jej vedúcej pozície v zodpovednosti k spoločnosti

Spoločnosť Abbott je vedúcou spoločnosťou farmaceutického priemyslu v oblastiach starostlivosti o životné prostredie a klímu, v zodpovednej marketingovej stratégii, v dodávateľských štandardoch a v inovatívnej filantropii.

Spoločnosť Abbott oznámila, že bola zahrnutá už šiestykrát za sebou do Svetového a zároveň aj do Severoamerického zoznamu Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Umiestnenie sa v týchto zoznamoch znamená pre vedúce spoločnosti v každom priemyselnom odvetví ocenenie ich výkonu a zodpovedného prístupu v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 30 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.