Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott dostala povolenie na nové, lepšie využiteľné testovacie prúžky FreeStyle

Nové testovacie prúžky FreeStyle nepoužívajú enzým GDH-PQQ. Nové testovacie prúžky FreeStyle sú kompatibilné so všetkými glukometrami FreeStyle a poskytujú lepší komfort pri meraní glykémie.

Spoločnosť Abbott oznámila, že po nedávno získanom povolení na testovacie prúžky na stanovenie glykémie FreeStyle Lite® dostala od americkej agentúry FDA (Food and Drug Administration) tiež povolenie 510 (k) na svoje nové testovacie prúžky FreeStyle. Nové testovacie prúžky minimalizujú interferenciu v priebehu glukózového testu a sú zhotovené tak, aby poskytli lepší komfort pri vykonaní testu.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 42 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.sk a www.abbott.com.