Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott dostala povolenie FDA na molekulárny diagnostický test na kvapavku a chlamýdiovú infekciu spôsobenú chlamýdiami

Nový test detekuje i nový kmeň chlamýdie identifikovanej vo Švédsku v roku 2006.

Spoločnosť Abbott oznámila, že dostala od FDA povolenie na uvedenie tohto testu na trh. Nový, citlivý molekulárny diagnostický test a prístroj je určený na súčasnú diagnostiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich sexuálne prenosných ochorení – kvapavky a chlamýdiových infekcií, vrátane novej varianty kmeňa chlamýdie prednedávnom objavenej vo Švédsku.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 33 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v odbore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.