Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott dokončila akvizíciu spoločnosti Evalve, Inc.

Spoločnosť Abbott oznámila, že ukončila akvizíciu spoločnosti Evalve, Inc., ktorá má vo svete vedúce postavenie v rozvoji zdravotníckych pomôcok pre minimálne invazívnu úpravu nedomykavosti mitrálnych srdcových chlopní.

Táto akvizícia poskytuje spoločnosti Abbott príležitosť postaviť sa do čela tejto rýchlo rastúcej oblasti nechirurgických úprav štrukturálnych chýb srdca. Systém MitraClip ® založený na minimálne invazívnom katétri spoločnosti Evalve je prvou komerčne dostupnou možnosťou schválenou v Európe ako urobiť úpravu srdcovej mitrálnej chlopne nechirugickou cestou u pacientov, ktorí trpia príznakmi mitrálnej regurgitácie – čo je stav, kedy sa mitrálna chlopňa nedokáže celkom uzavrieť. V Spojených štátoch je systém MitraClip predmetom výskumu a v súčasnej dobe sa s ním vykonávajú klinické skúšky.

Viac informácií v originálnej tlačovej správe (PDF, 29 kB).

Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických preparátov a lekárskych výrobkov, vrátane nutričných výrobkov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.czwww.abbott.com.