Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott a spoločnosť Enanta oznamujú ďalší krok vo vzájomnej spolupráci v oblasti liečby hepatitídy C

Začatá fáza 2 klinického hodnotenia skúma tri samostatné antivirotiká proti HCV.

Spoločnosti Abbott a Enanta Pharmaceuticals oznámili posun výsledkov svojej spolupráce do fázy 2 klinického hodnotenia. Štúdia bude hodnotiť tri HCV antivirotiká, vrátane skúmaného proteázového inhibítora ABT-450, ktorý je súčasťou spolupráce Abbott-Enanta a polymerázové inhibítory ABT-333 a ABT-072 - novo vyvinuté spoločnosťou Abbott. Každé antivirotikum bude dávkované individuálne v kombinácii so štandardnou liečbou.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 35 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.