Novinky a aktuality

Nový test spoločnosti Abbott na včasnú diagnostiku akútneho poškodenia obličiek získal známku CE

Test proteínového markéru pomáha pri skorej diagnostike poškodenia obličiek a skracuje čas potrebný na diagnózu z dní na hodiny.

Spoločnosť Abbott oznámila, že dostala známku CE (Conformité Européene) na svoj nový diagnostický test na stanovenie dôležitej bielkoviny v moči, neutrofilný, s gelatinázou asociovaný lipokalin (NGAL), ktorý je včasným markerom u pacientov s rizikom akútneho poškodenia obličiek. NGAL je nový biomarker, ktorý možno takto detekovať v moči namiesto dní za menej ako 2 hodiny. Jeho skoré stanovenie môže pomôcť pri diagnostike akútneho poškodenia obličiek, ktoré ak by bolo neliečené, môže rýchlo viesť k zlyhaniu obličiek. Nový diagnostický test tak pomáha lekárom poskytovať lepšiu starostlivosť svojim pacientom.

Ďalšie informácie v originálnej tlačovej správe (PDF, 33 kB).

Informácie o Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na objavovanie, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických preparátov a lekárskych výrobkov, vrátane nutričných výrobkov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 72 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.czwww.abbott.com.