Novinky a aktuality

Akvizíciou Facet Biotech rozširuje spoločnosť Abbott svoje portfólio liekov

Facet ponúka sľubné biologické preparáty na liečbu roztrúsenej sklerózy a ďalšie molekuly doplňujúce súčasný onkologický program spoločnosti Abbott.

Spoločnosti Abbott a Facet Biotech Corporation oznámili definitívnu dohodu, podľa ktorej Abbott získa Facet, čím sa rozšíri portfólio liekov spoločnosti Abbott o prípravky v ranom a strednom štádiu vývoja. Spoločnosť Abbott získa Facet za cenu 27 USD za akciu v hotovosti, čo znamená čistú hodnotu transakcie približne 450 miliónov USD a zahŕňa to kúpnu cenu približne 722 miliónov USD mínus plánované predajné cenné papiere spoločnosti Facet, ktoré sú v cene približne 272 miliónov USD pri uzavretí transakcie.

Ďalšie informácie v priloženej originálnej tlačovej správe (PDF, 39 kB).

Informácie o spoločnosti Abbott
Abbott je svetová spoločnosť pôsobiaca v sektore starostlivosti o zdravie, ktorá je zameraná na výskum, vývoj, výrobu a predaj farmaceutických prípravkov, výživových prípravkov, prostriedkov zdravotníckej techniky a diagnostík. Spoločnosť zamestnáva viac ako 83 000 ľudí a predáva svoje výrobky vo viac ako 130 krajinách sveta. Novinky, tlačové správy spoločnosti a ostatné informácie Abbott sú dostupné na internetovej adrese www.abbott.skwww.abbott.com.