Novinky a aktuality

Spoločnosť Abbott získa Visiogen a rozšíri tak portfólio v odbore starostlivosti o zrak
Spoločnosť Abbott získa Visiogen a rozšíri tak portfólio v odbore starostlivosti o zrak
Táto akvizícia umožní spoločnosti Abbott získať technológiu ďalšej generácie riešiacu presbyopiu.
Nový test spoločnosti Abbott na včasnú diagnostiku akútneho poškodenia obličiek získal známku CE
Nový test spoločnosti Abbott na včasnú diagnostiku akútneho poškodenia obličiek získal známku CE
Test proteínového markéru pomáha pri skorej diagnostike poškodenia obličiek a skracuje čas potrebný na diagnózu z dní na hodiny.
Výsledky štúdie PROSPECT spoločnosti Abbott poskytujú nový pohľad na úlohu nechráneného plaku pri ochorení koronárnych tepien
Výsledky štúdie PROSPECT spoločnosti Abbott poskytujú nový pohľad na úlohu nechráneného plaku pri ochorení koronárnych tepien
Spoločnosť Abbott oznámila prvé výsledky z prelomovej klinickej štúdie PROSPECT (Providing Regional Observations to Study predictors of Events in the Coronary Tree).
V štúdii COMPARE iniciovanej výskumníkmi preukazuje stent XIENCE V ® spoločnosti Abbott v porovnaní so stentom TAXUS ® Liberte významne nižšiu mieru závažných srdcových príhod a trombózy stentu
V štúdii COMPARE iniciovanej výskumníkmi preukazuje stent XIENCE V ® spoločnosti Abbott v porovnaní so stentom TAXUS ® Liberte významne nižšiu mieru závažných srdcových príhod a trombózy stentu
Nezávislá štúdia zahŕňajúca 1800 pacientov potvrdzuje vynikajúce parametre stentu XIENCE V v porovnaní so stentom TAXUS Liberte.
Spoločnosť Abbott dokončila akvizíciu spoločnosti Evalve, Inc.
Spoločnosť Abbott dokončila akvizíciu spoločnosti Evalve, Inc.
Spoločnosť Abbott oznámila, že ukončila akvizíciu spoločnosti Evalve, Inc., ktorá má vo svete vedúce postavenie v rozvoji zdravotníckych pomôcok pre minimálne invazívnu úpravu nedomykavosti mitrálnych srdcových chlopní.
Prezident Tanzánie a nadácia Abbott Fund otvárajú moderné oddelenie neodkladnej lekárskej starostlivosti
Prezident Tanzánie a nadácia Abbott Fund otvárajú moderné oddelenie neodkladnej lekárskej starostlivosti
Ide o prvé zariadenie, ktoré zodpovedá medzinárodným normám neodkladnej lekárskej starostlivosti v Tanzánii, je to výsledok dlhodobého partnerstva, ktorého cieľom je zlepšiť systém zdravotnej starostlivosti v Tanzánii.
Stenty XIENCE PRIME ™ a XIENCE V ® spoločnosti Abbott sú v Európe povolené na liečbu pacientov s diabetes
Stenty XIENCE PRIME ™ a XIENCE V ® spoločnosti Abbott sú v Európe povolené na liečbu pacientov s diabetes
Získanie známky CE pre ďalšie indikácie legalizuje použitie stentov uvoľňujúcich liečivo na liečbu pacientov s vysokým rizikom a pacientov s komplikáciami.
Spoločnosť Abbott dostala ocenenie Sustainability Award za kontinuálne výsledky v ochrane životného prostredia v Illinois
Spoločnosť Abbott dostala ocenenie Sustainability Award za kontinuálne výsledky v ochrane životného prostredia v Illinois
Spoločnosť Abbott už deviatykrát získala Continuous Improvement Award, ocenenie štátu Illinois. Spoločnosť Abbott oznámila, že dostala výročnú cenu štátu Illinois za vynikajúce výsledky v trvalom zlepšovaní životného prostredia.

predchádzajúca strana ďalšia strana