Kontaktné informácie

Abbott Molecular

Molekulárna diagnostika je dôležitým nástrojom pre liečbu ochorení, poskytuje informácie o ľudskom genóme a jeho aberáciách a deteguje patogénne genómy a ich špecifické vlastnosti.

Tieto informácie slúžia na efektívnu a včasnú diagnostiku, stratifikáciu ochorenia, stanovenie prognózy a na výber špecifickej cielenej liečby a jej monitorovanie.

Podrobný prehľad všetkých produktov nájdete na webovej stránke:
http://www.abbottmolecular.com

Aktuálne príbalové letáky nájdete na webovej stránke:
http://www.abbottmolecular.com/instructions-for-use.html

Prehľad metód a produktov:

Podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady REACH (ES č. 1907/2006) sa požaduje, aby ste boli informovaní o látkach na kandidátskom zozname REACH. Informácie týkajúce sa článku 33 sú teraz k dispozícii na webovej stránke http://pmis.abbott.com/en/index.html

Infekčné ochorenia:

Real Time PCR
HCV vírusová nálož
HBV vírusová nálož
CMV vírusová nálož
EBV vírusová nálož
VZV vírusová nálož
HPV
Clostridium Difficile
Enterococcus rezistentný na vankomycín
C. Trachomatis
N. Gonorrhoeae
M. Tuberculosis
HPA-Coronavirus (SARS)

Sekvenovanie
Lieková rezistencia HIV
HBV genotypizácia
HCV genotypizácia

Automatizácia
M2000rt – RT PCR cyklér
M24 - malo- až strednoobjemový extraktor nukleovej kyseliny
M2000sp - veľkoobjemový extraktor nukleovej kyseliny

HLA Typizácia:

Sequence based testing (SBT)
sekvenačné metódy s vysokým rozlíšením Allelle SEQR

Sequence-Specific Primer based testing (SSP)
pre transplantáciu orgánov, pridružené ochorenia a farmakogenetiku

Ľudská genetika:

Fluorescenčná in situ hybridizácia
FISH sondy na prenatálnu, preimplantačnú a postnatálnu diagnostiku

Sekvenovanie a genotypizácia genotyping
Fragilné X PCR
Cystická fibróza - fragmentačná analýza mutácií génu CFTR

Onkológia:

Fluorescenčná in situ hybridizácia
FISH sondy pre hematoonkológiu
FISH sondy pre solídne tumory

RT PCR
Testovanie mS9 pre skríning kolorektálneho karcinómu

Kontaktné informácie

Objednávky zasílat na:
Abbott Laboratories, s.r.o.
Abbott Molecular – objednávky
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6 
Česká republika

Ing. Denisa Suchá
tel +421 918 704 040
fax +420 800 100 960
denisa.sucha@abbott.com

Distribúcia:
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Lazovná 68
974 01 Banská Bystrica

Šarközi Silvia
tel: +421 484 711 830
predaj@transmedic.sk
www.transmedic.centromedian.sk

Abbott Laboratories, s.r.o.Key Account Manager
(Baltics, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine)
Artur Szulborski

Tel.: +48 22 319 12 01
Mobil: +48 601 239 479
artur.szulborski@abbott.com

APAA-96NKK8E