Kontaktné informácie

Abbott International

Kontaktné informácie na spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8, CBC I
821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
IČO: 35702958
IČ DPH: SK2020311700

Telefón: +421 2 4445 4188,  4445 4176
Fax: +421 2 4445 4420

E-mail: info@abbott.sk
Internet: http://www.abbott.sk

Informácie o distribúcii

Lenka Ludvigová
Logistics Assistant
E-mail: lenka.ludvigova@abbott.com

Abbott Diabetes Care SK

Mgr. Tomáš Kalina
E-mail: tomas.kalina@abbott.com

Abbott Nutrition International

Mgr. Klára Hricová
E-mail: klara.hricova@abbott.com